Informacje o rejestrze nieruchomości

Pokazuj wyniki jako

Obiekt:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Zamościu przy ul. 1 Maja

;

Opis

O G Ł O S Z E N I E Prezydent Miasta Zamość ogłasza I, ustny, nieograniczony przetarg /licytację/ na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Zamość, położonej w Zamościu przy Al. 1-go Maja. 1. Do sprzedaży, w trybie przetargu, przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa składająca się z działek oznaczonych numerami: 57/8, 57/9, 58/3, 58/6 i 89/39 o łącznej pow. 2005 m², w ark. mapy ew. 30, położona w Zamościu przy Al. 1-go Maja. 2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zamościa, nieruchomość leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczony symbolem MN+U. Nieruchomość posiada ograniczone możliwości zabudowy z uwagi na linię zabudowy wynikającą z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegający przez nią kolektor sanitarny. 3. VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu prowadzi dla działek wchodzących w skład nieruchomości księgi wieczyste: - dla działek oznaczonych numerami 58/3 i 58/6 KW Nr ZA1Z/00093289/3, - dla działek o numerami: 57/8, 57/9 i 89/11 KW Nr ZA1Z/00110773/9.
Kontakt

Copyright © Urząd Miasta Zamość.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

Proszę czekać... Proszę czekać...