Informacje o rejestrze nieruchomości

Pokazuj wyniki jako

Obiekt: 22.18/14, 22.18/16

22.18/14, 22.18/16 LWOWSKA

22.18/14, 22.18/16

Lwowska ; 22-400 Zamość

Opis

Nieruchomość położona jest w terenie zabudowy usługowej. Nieruchomość oznaczona jest w arkuszu mapy ewidencyjnej 22 numerami działek: - 18/14, o pow. 1.874 m2, - 18/16, o pow. 1.661 m2, łączna pow.: 3.535 m2 - Księga Wieczysta Nr ZA1Z/00062191/3. Cena wywoławcza: 389.000,- zł /słownie: Trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/ - VAT zwolniony. Nieruchomość w części ogrodzona i utwardzona, zabudowana dwoma parterowymi budynkami usługowo - magazynowymi, wykonanymi w technologii obmurowanego szkieletu stalowego, o pow. zabudowy 979 m2 /przyjętej z kartoteki budynków/ i powierzchni użytkowej 881,66 m2 /przyjętej do określenia wartości nieruchomości/. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość nieruchomość położona jest w terenie zabudowy usługowej.

Zdjęcie

22.18/14, 22.18/16 LWOWSKA

Galeria

Kontakt

Copyright © Urząd Miasta Zamość.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

Proszę czekać... Proszę czekać...